POLARIS

유럽

2018.09.20 14:12

elektrownie s?oneczne

조회 수 0 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Z ka?dym rokiem, coraz bardziej widoczna jest post?puj?c? degradacja ?rodowiska naturalnego. Wycinka las?w w , fotowoltaika, elektrownie s?oneczne znacznej mierze przyczynia si? do nadprodukcji dwutlenku w?gla uwalniaj?cego si? do atmosfery, co skutkuje coraz wi?kszym zanieczyszczeniem powietrza.

Nie jest to jedyna przyczyna - ogrzewanie mieszka? paliwem sta?ym jakim jest w?giel, r?wnie? powoduje wzrost produkcji szkodliwych gaz?w, objawiaj?cych si? jako smog.

Czas zmian
By ograniczy? chocia? w cz??ci emisj? szkodliwych gaz?w, energi? pozyskiwan? z paliw sta?ych nale?y zast?pi? inn? form? 44773283371_9c7704bb07.jpg paliwa - na przyk?ad energi? s?oneczn?.
Zagadnieniami zwi?zanymi z pozyskiwaniem energii s?onecznej i przetwarzaniem jej w energi? u?ytkow?, zajmuje si? fotowoltaika. Rozw?j tej dziedziny nauki bardzo przyczyni? si? do budowy i stosowania na szerok? skal? ogniw fotowoltaicznych.

Ekologia a promieniowanie s?oneczne
Jednym z dobrych krok?w w kierunku zatrzymania lub chocia?by spowolnienia nieuchronnej katastrofy, kt?ra spowoduje zachwianie struktur ekologii, jest zainstalowanie w gospodarstwach domowych - jedno lub wielorodzinnych - elektrowni s?onecznych.

Elektrownie s?oneczne to specjalnie skonstruowany zesp?? urz?dze?, przetwarzaj?cych energi? pobieran? z promieniowania s?onecznego - kt?r? zalicza si? do ?r?d?a energii odnawialnej - na energi? ciepln? lub elektryczn?.
Dzi?ki ogniwom fotowoltaicznym - stanowi?cym podstawowe elementy konstrukcyjne w takich elektrowniach - zamontowanym najcz??ciej na dachach dom?w lub innej p?askiej, lekko nachylonej powierzchni, przetworzona energia s?oneczna zasili ca?e gospodarstwo w pr?d.

 1. North Carolina Marriage License Records

  Vital records are connected with central life events: birth, marriage, and death. Generally, they are maintained by civil authorities and fall under the state?s jurisdiction. North Carolina Marriage Re...
  Date2018.09.20 ByVictorBentsen Views0
  Read More
 2. Online Shopping Ladies Shoes Malaysia

  When females on the net shopping for ladies shoes, they like chose the ladies shoes that made of breathable materials so their feet will get the oxygen it wants, soft and versatile fabrics and leather-...
  Date2018.09.20 ByEzraDencker Views1
  Read More
 3. najcichsze auta

  Jedn? z cech, jak? wielu kierowc?w uwa?a za bardzo warto?ciow? je?li chodzi o samoch?d jest to, czy auto jest ciche czy te? nie. Ha?as w aucie mo?e przeszkadza? zw?aszcza podczas podr??y drogami ekspre...
  Date2018.09.20 ByCarterKorsholm Views0
  Read More
 4. No Image

  Lakewood Ranch Pool Service - McPools, Inc

  McPools was incorporated in 2015. We provide swimming pool services to many communities in the Lakewood Ranch area. Some of those areas include Greenbrook, Rosedale, Tara Preserve, The Concessions, Pan...
  Date2018.09.20 ByAymericErichsen Views1
  Read More
 5. Cut Shoes For Ladies Online Shopping

  Ladies love to buy footwear and considering the fact that they are mindful that purchasing ladies shoes online provides them wide option and will save time and money. Consequently, most of the ladies h...
  Date2018.09.20 ByEzraDencker Views0
  Read More
 6. What Are The Most Commonly Used Medications For An Anxiety Disorder?<br />

  Getting a proper amount of sleep every night is essential. Anxiety can be triggered by lack of sleep. You need to do something if you're having a hard time trying to fall or stay asleep. It can be a gr...
  Date2018.09.20 ByDarrinLloyd Views4
  Read More
 7. Searching Mississippi Birth Records

  The best way to prove the existence of someone is through the use of birth records like Mississippi Birth Records because these are the official records of the government in regards to the birth of the...
  Date2018.09.20 ByPatrikMiles Views1
  Read More
 8. No Image

  4 Year Old Anxiety Treatment

  Top Anxiety Treatment Guide! The fantastic news about panic attacks is that they're often completely curable typically without the demand for medication. They do not realize that anxiety is not just a...
  Date2018.09.20 ByDarrinLloyd Views10
  Read More
 9. No Image

  The Demise of Pet Snake Health Problems

  SnakesLarge snakes that are large need cages and prey. What You Should Do to Find Out About Pet Snake Health Problems Before You're Left Behind Some individuals are known to feed their snakes as small ...
  Date2018.09.20 ByLoyCramer Views0
  Read More
 10. No Image

  An Actionable Plan on DogCostumesAmazon in Step by Step Order

  If you are thinking of a mixed breed, then it helps if the individual or shelter from which you're getting the pup can supply you with an idea what strains constitute the mix. When looking for accessor...
  Date2018.09.20 ByDanialLopez Views0
  Read More
 11. State Arkansas Birth Records

  The reason why birth records like Arkansas Birth Records are some of the most requested for records from the government lies in the fact that these records are the official records of the government in...
  Date2018.09.20 ByJasperHong Views3
  Read More
 12. Alaska Marriage Records

  Alaska, typically referred to as the last frontier, is undoubtedly the largest state in the United States as far as the land area is concerned, with more than 600 thousand square miles. The state is mo...
  Date2018.09.20 ByRudolphGuldbrandsen Views0
  Read More
 13. elektrownie s?oneczne

  Z ka?dym rokiem, coraz bardziej widoczna jest post?puj?c? degradacja ?rodowiska naturalnego. Wycinka las?w w znacznej mierze przyczynia si? do nadprodukcji dwutlenku w?gla uwalniaj?cego si? do atmosfer...
  Date2018.09.20 ByLinwoodMolina Views0
  Read More
 14. elektrownie s?oneczne

  Z ka?dym rokiem, coraz bardziej widoczna jest post?puj?c? degradacja ?rodowiska naturalnego. Wycinka las?w w , fotowoltaika, elektrownie s?oneczne znacznej mierze przyczynia si? do nadprodukcji dwutlen...
  Date2018.09.20 ByLinwoodMolina Views0
  Read More
 15. New York State Divorce Records Free

  The New York Divorce Records is kept at the Vital Records Office of the State Department of Health with the other pertinent public files. Anybody can take a look at it and use it so long as the documen...
  Date2018.09.20 ByGuccioCurrie Views3
  Read More
 16. The Ultimate Solution for Chicken Curry Recipe Creamy That You Can Learn About Today

  It's a favourite bread recipe. Key Pieces of Chicken Curry Recipe Creamy A number of other components are added to boost its flavor and texture. Also the components present in recipes aren't pretentiou...
  Date2018.09.20 ByDossDaniels Views0
  Read More
 17. North Carolina Criminal Records Search

  A lot of reasons may push anyone to search for North Carolina North Carolina Criminal Records Arrest Records. These reasons include securing one?s self and family and also to check which employee is tr...
  Date2018.09.20 ByThomOneal Views2
  Read More
 18. najcichsze auta

  Jedn? z cech, jak? wielu kierowc?w uwa?a za bardzo warto?ciow? je?li chodzi o samoch?d jest to, czy auto jest ciche czy te? nie. Ha?as w aucie mo?e przeszkadza? zw?aszcza podczas podr??y drogami ekspre...
  Date2018.09.20 ByCarterKorsholm Views0
  Read More
 19. najcichsze auta

  Jedn? z cech, jak? wielu kierowc?w uwa?a za bardzo warto?ciow? je?li chodzi o samoch?d jest to, czy auto jest ciche czy te? nie. Ha?as w aucie mo?e przeszkadza? zw?aszcza ciche samochody, opony ca?oroc...
  Date2018.09.20 ByCarterKorsholm Views0
  Read More
 20. ciche samochody

  Jedn? z cech, jak? wielu kierowc?w uwa?a za bardzo warto?ciow? je?li chodzi o samoch?d jest to, czy auto jest ciche czy te? nie. Ha?as w aucie mo?e przeszkadza? zw?aszcza ciche samochody, opony ca?oroc...
  Date2018.09.20 ByCarterKorsholm Views0
  Read More
목록
Board Pagination Prev 1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 545 Next
/ 545